Przedszkole Publiczne nr 29

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

 

 

 

GRUPY MŁODSZE

"Biedronki" i "Pszczółki":

 

                                   

 

6:30-8:00  Schodzenie się dzieci na grupę. Zabawy dowolne w poszczególnych kącikach tematycznych według pomysłów dzieci, zaspakajające ich indywidualne zainteresowania z niewielkim udziałem nauczyciela.  Kształtowanie u dzieci odporności społecznej i emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach. Poranne ćwiczenia gimnastyczne – wdrażanie do stosowania prawidłowych nawyków prozdrowotnych.

 

8:00-8:30 Przygotowanie do śniadania - porządkowanie sali po zakończonej zabawie, czynności higieniczne w łazience.


8:30 – 9:00 Śniadanie – wdrażanie zasad zdrowego żywienia i kulturalnego oraz estetycznego spożywania posiłku.

 

9:00-9:15   Zajęcia z języka hiszpańskiego.

 

9:15-10:00 Zintegrowana działalność dydaktyczno-edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w sferach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych, ruchowych. Nabywanie umiejętności poprzez działanie, wspieranie działań twórczych dziecka.

 

10:00-10:15 Drugie śniadanie. Wdrażanie do kulturalnego i estetycznego spożywania posiłku, dbanie o czystość w swoim otoczeniu.

 

10:15-11:00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci wynikające z ich indywidualnych zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy tematyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne, badawcze, plastyczne -  wszechstronnie oddziaływujące na rozwój dziecka. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

 

11:00-11:30 Zupa. Kulturalne i estetyczne spożywanie posiłku. Przygotowanie do odpoczynku dzieci. Leżakowanie - odpoczynek dzieci - słuchanie muzyki relaksacyjnej i kołysanek dla dzieci.

 

13:00-13:20 Czynności samoobsługowe po zakończonym wypoczynku – rozbieranie się i ubieranie. Czynności higieniczne w łazience przygotowujące do obiadu.

 

13:20 Obiad II danie – samodzielne posługiwanie się sztućcami i kulturalne spożywanie posiłku.

 

13:40-15:30 Zajęcia wspomagające rozwój dziecka, w tym gry rozwijające samodzielność, zabawy rozwijające aktywne postawy i wyobraźnię, zabawy integracyjne, rytmiczno-muzyczne, prace plastyczno-techniczne, zabawy tematyczne, bieżno-ruchowe na świeżym powietrzu. Praca indywidualna z dzieckiem lub w niewielkich grupach korygująca i wspomagająca rozwój w poszczególnych obszarach. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci zaspakajające ich zainteresowania, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe z rodzicami. Prace porządkowe, omówienie wydarzeń dnia.

 

15:30-17:00 Pobyt w grupach łączonych.

 

                                 

 

 

 

GRUPY STARSZE

"Motylki" i "Mrówki":

 

 

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według pomysłów i zainteresowań dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela. Zabawy ogólnorozwojowe – konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze. Swobodne działania twórcze rozwijające zdolności manualne dzieci - indywidualne lub zespołowe. Kształtowanie u dzieci odporności społecznej i emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.

 

8:00-8:15 Poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe – wdrażanie do stosowania prawidłowych nawyków prozdrowotnych.

 

8:15-8:30 Przygotowanie do śniadania - porządkowanie sali po zakończonej zabawie, i po ćwiczeniach, czynności higieniczno-zdrowotne w łazience, dokładne mycie rąk.

 

8.30 – 9.00 Śniadanie – wdrażanie zasad zdrowego żywienia i kulturalnego oraz estetycznego spożywania posiłku.

 

9:00-10:00 Zintegrowana działalność dydaktyczno-edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w sferach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych, ruchowych. Nabywanie umiejętności poprzez działanie, wspieranie działań twórczych dziecka.

 

10:00 - 10:10  II śniadanie.

 

10:10 - 10:40   Zajęcia z języka hiszpańskiego.

 

11:10-11:30 Zupa.

 

11:30 - 13:00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci wynikające z ich indywidualnych zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy tematyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne, badawcze wszechstronnie oddziaływujące na rozwój dziecka. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe- działania rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę. Zabawy tematyczne i gry dydaktyczne, zabawy dowolne w poszczególnych kącikach tematycznych zaspakajające indywidualne zainteresowania dzieci. Wyjścia do ogrodu przedszkolnego, zabawy na świeżym powietrzu.

 

13:00-13:30 Obiad II danie.

 

13:30-14:00 Odpoczynek. Słuchanie wybranych pozycji literatury dziecięcej.

 

14:00-14:30 Religia

 

14:30-15:45 Zajęcia wspomagające rozwój dziecka, w tym gry rozwijające samodzielność, zabawy rozwijające aktywne postawy i wyobraźnię, zabawy integracyjne, rytmiczno-muzyczne, prace plastyczno-techniczne, zabawy tematyczne, bieżno-ruchowe na świeżym powietrzu. Praca indywidualna z dzieckiem lub w niewielkich grupach korygująca i wspomagająca rozwój w poszczególnych obszarach. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci zaspakajające ich zainteresowania, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe z rodzicami. Prace porządkowe, omówienie wydarzeń dnia.

 

 

15:30 - 17:00 Pobyt w grupach łączonych.