Przedszkole Publiczne nr 29

Ochrona danych RODO

 

 

Inspektorem Ochrony Danych jest Izabela Tutur-Dudek, z którym można się skontaktować

e-mailowo iod@spnt.pl

 oraz telefonicznie: 48918522093

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 RODO

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW - PROCES REKRUTACJI

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/klauzula-proces-rekrutacji.jpg

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW - PO PRZYJĘCIU

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/klauzula-po-przyjeciu.jpg

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/klauzula-kandydatow-do-pracy.jpg

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/klauzula-dla-pracownikow.jpg

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/klauzula-odbioru-dziecka.jpg

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/klauzula-dla-kontrahentow.jpg

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIECI I RODZICÓW W OKRESIE PRZERWY WAKACYJNEJ

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/8(3).jpg

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/klauzula-fss.jpg