Przedszkole Publiczne nr 29

Statut przedszkola

 

 

STATUT  
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 29

„MALI ODKRYWCY”

W SZCZECINIE