Przedszkole Publiczne nr 29

Rada Rodziców

 
                                                       
 

      
 
 
 
 
 
 
RADA RODZICÓW 
      PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 29  
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW
 
- PANI PATRYCJA MIKUŁA
 
 
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW
 
PAN MARCIN SIRANT
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
PANI MAGDALENA KONDRACIUK

PAN TOMASZ SOBIERAJSKI

 

SKARBNIK RADY RODZICÓW
 
PANI MAGDALENA KONDRACIUK
 
 
 
 
TRÓJKI GRUPOWE WYBRANE NA ZEBRANIACH GRUPOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023:
 
GRUPA BIEDRONKI
 - PANI MAGDALENA KONDRACIUK
- PANI KATARZYNA NADOLSKA
- PANI PATRYCJA RUMIŃSKA
-
 
GRUPA PSZCZÓŁKI
- PAN TOMASZ SOBIERAJSKI
- PANI LUCYNA PUKACZ
- PANI KATARZYNA ZABŁOCKA
 
GRUPA MOTYLKI
- PANI PATRYCJA MIKUŁA
- PANI AGNIESZKA BUCZEK
- PANI PAULA JANUSZEWSKA
 
GRUPA MRÓWKI
- PAN MARCIN SIRANT
- PANI KATARZYNA PIELUSZCZAK
- PANI AGNIESZKA KOPEĆ

 

 
 
 
UWAGA RODZICE !!! 
 
 
OPŁATA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 WYNOSI  200 zł
 
 
I RATA PŁATNA JEST DO 15 PAŹDZIERNIKA 2022
 
II RATA PŁATNA JEST DO 15 MARCA 2023
 
 
 
NUMER KONTA RADY RODZICÓW:
 
 

BANK PKO BP S.A.
20 1020 4795 0000 9202 0268 1120