Przedszkole Publiczne nr 29

Opłaty

             
 
OPŁATY
 
 
OPŁATA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 WYNOSI  200 zł
 
 
I RATA W WYSOKOŚCI  100 ZŁ PŁATNA JEST DO 15 października 2022
 
II RATA W WYSOKOŚCI 100 ZŁ PŁATNA JEST DO 15 marca 2023
lub jednorazowa wpłata 200 zł
 
 
 
 
 
 
NUMER KONTA NA KTÓRE DOKONUJEMY WPŁATY NA  RADĘ RODZICÓW:
 

BANK PKO BP S.A. 
20 1020 4795 0000 9202 0268 1120

 
 
 
 
 
 
NUMER KONTA NA KTÓRE DOKONUJEMY WPŁATY ZA RYTMIKĘ, TAŃCE, ANGIELSKI, LOGOPEDĘ:
 

IRENA KURZYK OMNIBUS-USŁUGI EDUKACYJNE

50 1020 4795 0000 9402 0476 6079

RYTMIKA- 55 ZŁ (W SKRÓCIE „R”)  W MIESIĄCU ODBYWA SIĘ 8 ZAJĘĆ

TAŃCE- 55 ZŁ (W SKRÓCIE „T”)  W MIESIĄCU ODBYWA SIĘ 8 ZAJĘĆ

ANGIELSKI- 60 ZŁ (W SKRÓCIE „A”)  W MIESIĄCU ODBYWA SIĘ 8 ZAJĘĆ

LOGOPEDA- 60 ZŁ (W SKRÓCIE „L”)  ZAJĘCIA W GRUPACH 4-OSOBOWYCH

PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY PRZELEW:

PP - 29, Nowak Jan, gr. I, m-c 10/2022 R-55 zł, T-55 zł, L-60 zł, A-60 zł

 

WPŁATY DOKONUJEMY DO 10 - KAŻDEGO MIESIĄCA Z GÓRY

 
 
 
 
 
 
 
NUMER KONTA NA KTÓRE DOKONUJEMY WPŁATY ZA PIŁKĘ:

Adrian  Szpakowski Niepubliczną  Placówką Oświatową Centrum Sportu „Dino”

60114020040000350277104079

PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY PRZELEW:

PP - 29, Nowak Jan, gr. I, m-c 10/2022 P-52 zł W MIESIĄCU ODBYWAJĄ SIE 4 ZAJĘCIA

WPŁATY DOKONUJEMY DO 10 - KAŻDEGO MIESIĄCA Z GÓRY

 

 

 

 

 

NUMERY KONT NA KTÓRE DOKONUJEMY OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:
 
OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE (GODZINY)

16 1020 4795 0000 9102 0278 4643
 
 
 
OPŁATA ZA WYŻYWIENIE
 
38 1020 4795 0000 9102 0278 4635
 
 
WPŁATY DOKONUJEMY DO 7 - KAŻDEGO MIESIĄCA Z DOŁU