Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Publiczne nr 29
Strona głowna  /  Pomoc psych-pedag.
Pomoc psych-pedag.

 

Uwaga Rodzice!!!

 

Pomoc psychologiczno pedagogiczna i wsparcie rodziców w PP 29- pomoc zdalna

 

W każdej grupie przedszkolnej pojawiają się dzieci, które mogą wymagać szczególnej uwagi i wsparcia. W tej grupie mogą się znaleźć np. dzieci o przyspieszonym rozwoju, dzieci młodsze wiekowo, szczególnie uzdolnione, dzieci z opóźnieniami w różnych sferach rozwoju, dzieci u których wyniki diagnozy przedszkolnej wskazują na słabszy lub niski stopień przygotowania do nauki w szkole, dzieci z niepełnosprawnością i inne.

Zadaniem nauczyciela jest rozpoznawanie i wykorzystywanie potencjału dziecka do pokonywania jego deficytów, wyrównywania ewentualnych niedostatków w różnych sferach rozwojowych. Indywidualizowanie pracy z dziećmi w przedszkolu jest elementem codziennej pracy każdego nauczyciela.

 

Dzięki temu można wskazać na:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych,
  • rozwijanie zainteresowań, predyspozycji, zdolności,
  • zwiększenie indywidualnych możliwości dzieci,
  • rozwijanie zdiagnozowanego, zastanego zasobu wiedzy, umiejętności oraz możliwości intelektualnych, psychofizycznych,
  • budowanie pozytywnego stosunku do nauki,
  • zachęcanie dzieci do podejmowania wysiłku w procesie nauczania – uczenia się,
  • podnoszenie efektów kształcenia na miarę możliwości dziecka,
  • zapewnienie każdemu dziecku sukcesu na miarę jego możliwości i przygotowanie do funkcjonowania na wyższych etapach edukacji i w życiu.

Koordynacja udzielania pomocy należy do zadań wychowawcy grupy. Dlatego też w tym  trudnym dla wszystkich czasie będziemy wpierać dzieci i rodziców potrzebujących wsparcia.

Codziennie (od ponieziałku do piątku) rodzice mogą wysyłać na maila prośbę o konsultację z danym nauczycielem:

 

 

 

Grupa I "Biedronki"

Marta Wesłowska

wesola21@wp.pl

 

Grupa II "Pszczółki"

Anna Trześniewska hancik1@o2.pl

Marta Strożek m.strozek@o2.pl

 

Grupa III "Motylki"

Anna Bobojć anna.bobojc@o2.pl

Sylwia Sieheń sylwia-siehen@wp.pl

Sylwia Sieheń

 

Grupa IV "Mrówki"

Anna Ciereszko annaciereszko1611@wp.pl

Agata Sobczyk sobczyk.agatha@gmail.com

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-10