Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Publiczne nr 29
Strona głowna  /  Ochrona danych RODO
Ochrona danych RODO

 

 

Inspektorem Ochrony Danych jest Izabela Tutur-Dudek, z którym można się skontaktować

e-mailowo iod@spnt.pl

 oraz telefonicznie: 48918522093

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 RODO

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/1(12).jpg

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW - PROCES REKRUTACJI

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/2(10).jpg

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW - PO PRZYJĘCIU

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/3(9).jpg

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/4(6).jpg

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/5(6).jpg

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/6(4).jpg

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/7(2).jpg

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIECI I RODZICÓW W OKRESIE PRZERWY WAKACYJNEJ

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/8(3).jpg

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp29/9(4).jpg


Ostatnia aktualizacja: 2020-08-20